PERMOHONAN BAHARU: PROGRAM PENGAJIAN DIPLOMA KYPJ & SIJIL KKJ LEPASAN SPM

SELAMAT DATANG KE KOLEJ:
                                                                 

MAKLUMAT PENTING
1) Tawaran akan terbatal sekiranya maklumat yang diberikan tidak benar.
2) Sekiranya anda dibawah umur 18 Tahun, sila minta kebenaran ibubapa/penjaga terlebih dahulu sebelum mengisi borang permohonan ini.

3) Sila isi dengan menggunakan semua HURUF BESAR

4) Alamat dan nombor telefon pelajar dan ibu-bapa perlu diisi dengan betul bagi maklumat kelulusan surat tawaran melalui Panggilan/WhatsApp

5) Sila rujuk syarat kelayakan sebelum memohon bagi program Diploma atau Sijil. Permohonan DIPLOMA  memerlukan 3 KEPUJIAN dan bagi  program SIJIL memerlukan kurang 3 KEPUJIAN 
6) Maklumat ini hanya digunakan bagi tujuan kemasukan ke KYPJ & KKJ sahaja

INFO

 

PILIHAN PROGRAM DIPLOMA KYPJ (3 KEPUJIAN KEATAS)

 

PILIHAN PROGRAM SIJIL KKJ (KURANG 3 KEPUJIAN)

 

MAKLUMAT PELAJAR

 

MAKLUMAT PENDIDIKAN & KEPUTUSAN

  • *Pastikan semua maklumat yang diisi dengan lengkap *Pastikan dokumen yang diupload adalah milik nama pelajar *Kegagalan/tiada dokumen yang dilampirkan menyebabkan permohonan pelajar tidak dapat diproses
 

PENGESAHAN