PROGRAM-PROGRAM DITAWARKAN

Semua program pengajian di KYPJ telah mendapat Perakuan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan kelulusan menjalankan program daripada Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT).
                                                                                              
            Program Usahasama Universiti Teknologi MARA              Program Usahasama Universiti Teknologi Malaysia                                  Program KYPJ       
Web_SKSK-02
2021 Web-03
2023_SHP-04
previous arrow
next arrow