PROGRAM-PROGRAM DITAWARKAN

Semua program pengajian di KYPJ telah mendapat Perakuan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan kelulusan menjalankan program daripada Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT). Bagi program di KKJ telah mendapat Tauliah dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia.
                     
         Program Usahasama UiTM                  Program Usahasama UTM                       Program KYPJ                    Program SKM & DKM  
2024 SKSK Web-02
2024 SHP Web-04
2024 SKSK Web-03
previous arrow
next arrow